logo Projekt REGIO
PL  ENG   RO

MENU


Efektem wspólnej pracy wszystkich partnerów z obu krajów zaangażowanych w projekt są przedstawione poniżej opracowania.

 

Broszura „Art and sport as a driving force to the school’s development. Comenius Regio Partnership 2010 – 2012” powstała w celu promowania projektu na poziomie europejskim. Przygotowano ją z myślą o uczestnikach konferencji oświatowej „Creating European networs of regions”. Zorganizowano ją w Bordeaux w dniach 11-12 maja 2011 roku. W imieniu partnerów z Polski i z Rumunii
w konferencji wzięła udział przedstawicielka Kuratorium Oświaty Regionu Olt.

 

Broszura „Art and sport as a driving force to the school’s development. Comenius Regio Partnership 2010 – 2012”. >>>

 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej:
 http://ec.europa.eu/education/comenius/doc2916_en.htm

 

„Przewodnik dobrej praktyki” to opracowanie, w którym zawarto opisy najlepszych metod i praktyk stosowanych w zakresie kształcenia artystycznego i sportowego w szkole rumuńskiej i w szkole polskiej.

„Przewodnik dobrej praktyki” >>>